Katarzyna Mercer

Life Coaching

To doskonała metoda pracy nad sobą, która ma na celu przeniesienie Twojej kreatywności, innowacyjności i efektywności na wyższy poziom. Pomaga podnieść Twoja świadomość, wydobyć Twoje własne zasoby, określić cele i dążyć do nich.
To proces, dzięki któremu stajesz się lepszą wersją siebie. Wydobywasz swój potencjał i wzmacniasz to, co w Tobie najlepsze.

Life coaching koncentruje się na przyszłości oraz na rozwiązaniu problemu, a nie na tym gdzie problem tkwi. Oparty jest na przekonaniu, że każdy ma w sobie zasoby i jest zdolny osiągnąć cele. Jest to dotarcie do tego co już wiesz. Pomaga we wzroście, w rozwoju, w zidentyfikowaniu tego co naprawdę chcesz osiągnąć. Przychodzisz z wątpliwościami, a wychodzisz ze świadomością co, gdzie i kiedy masz zrobić.

To Ty znajdujesz odpowiedzi i rozwiązania, ja tylko jestem drogowskazem. Skontaktuj się ze mną aby rozpocząć nowa drogę.